அனைத்துலக தமிழ் வானொலி ITR FM SWISS

Monday, 15 February 2016

ITR FM வானலைகளில் புத்தம் புதிய நிகழ்சிகள்......


ITR FM வானலைகளில்  புத்தம் புதிய நிகழ்சிகள்......
திங்கள் - வெள்ளி வரை 
காலை    7-8:பூப்பூக்கும் ஓசை 
                8:00:பிரதான செய்திகள் 
                8-11:புது விடியல்(காலை நேர விசேட நிகழ்ச்சி)
              11-13:ஐ.ரி.ஆர் உலகம் 
              13-15:ஹலோ லேடீஸ் (HELLO LADIES)
              15-17:நேற்று இன்று நாளை
              17-18:இசை மெட்டுகள்
              18-20:சந்தோசப்புன்னகை 

              20:00  பிரதான செய்திகள் 
              20:30-23இப்படிக்கு இதயம்